HOME
OVER MIKIPEDIA
LANDEN
FOTO’S
VIDEO’S
KUNST
LITERATUUR
BLOG

COLOFONhome.htmlover_mikipedia.htmllanden.htmlfotos_%281%29.htmlvideos.htmlkunst.htmlliteratuur.htmlBlog/Blog.htmlColofon.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3shapeimage_6_link_4shapeimage_6_link_5shapeimage_6_link_6shapeimage_6_link_7shapeimage_6_link_8

Letland is de middelste van de drie Baltische Staten. Het land vindt in Estland zijn noorderbuur en in Litouwen zijn zuiderbuur. In het oosten grenst Letland aan Rusland en Wit-Rusland. De Oostzee en de Golf van Riga omsluiten de westkust.

Letland bestaat uit vijf historische regio’s: Koerland, Semgallen, Lijfland, Selonië, en Letgallen. Hoewel de geschiedenis van het land voor een groot deel synchroon loopt met die van Estland, is er toch ook een groot verschil: de Letten zijn - samen met de Litouwers - Baltisch en stammen oorspronkelijk uit een gebied ten noorden van de Zwarte Zee. De Esten - en ook de Finnen - zijn Finoegrisch en trokken vanuit de Oeral naar het Oostzeegebied. Dit verschil in achtergrond uit zich niet alleen in taal maar ook in mentaliteit.


Hoewel Letland verschillende overheersers en bezetters heeft gekend, zijn het eeuwenlang Duitsers geweest die het culturele leven hebben bepaald. De adel op het platteland, de kooplieden in de steden. De Letten zelf waren als boeren of horigen bij hen in dienst. Pas in de negentiende eeuw - de eeuw van het toenemend nationaal bewustzijn van veel volkeren in Europa - kwam daar langzaam verandering in. Vrijwel alle Baltische Duitsers verdwenen uit Letland na Hitlers Heim ins Reich politiek.


Sinds de onafhankelijkheid in 1991 is een van de grootste politieke knelpunten de trage integratie van de Russischtalige minderheid, die tijdens de Sovjettijd naar Letland was verhuisd. Daarnaast baart ook de economische situatie zorgen. Van de drie Baltische landen loopt Letland het meest achter. Tijdens de wereldwijde crisis van 2009 werd het land het zwaarst getroffen en liet een krimp van maar liefst achttien procent zien.

Officiële landstaal: Lets

Hoofdstad: Riga

Regeringsvorm: Parlemenaire

            democratie

Religie: Christendom

Oppervlakte: 64.589 km²

(Nederland: 41.528 km²)

Inwoners: 2.231.383 (2009)

Schrift: Romeins


Volkslied: ‘Dievs, svētī Latviju’

(O God, zegen Letland)

Munteenheid: Lats (LVL)

UTC: +2 (zomer: +3)

Nationale feestdag: 18 november

Web: .lv

Telefoon: + 371