HOME
OVER MIKIPEDIA
LANDEN
FOTO’S
VIDEO’S
KUNST
LITERATUUR
BLOG

COLOFONhome.htmlover_mikipedia.htmllanden.htmlfotos_%281%29.htmlvideos.htmlkunst.htmlliteratuur.htmlBlog/Blog.htmlColofon.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8

Het klooster van Sveti Naum ligt ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Ohrid. Het is een van de meest bezochte plaatsen in Macedonië. Het klooster is in 905 gesticht door de heilige Naum. De huidige Kerk van de Aartsengelen dateert echter uit de zestiende eeuw.


De oorspronkelijke kerk werd vermoedelijk door de Ottomanen verwoest. In 1955 werden overblijfselen hiervan gevonden bij opgravingen. Deze kerk bevatte de tombe en relieken van de heilige Naum, die nu zijn geïncorporeerd in de vloer van de huidige kerk. Met zwart en wit marmer is de originele vloer aangegeven. Wie de kerk binnengaat en rechts de kapel inloopt waar Naum ligt begraven, kan als hij goed luistert nog zijn hart horen kloppen...

De vele fresco’s in de kerk vertellen onder andere het levensverhaal van de heilige, en zijn aangebracht aan het begin van de negentiende eeuw. De iconostase dateert van 1711 en vertoont invloeden van de houtsnijtradities van de berg Athos.
Ohrid en Sveti Naum danken hun bekendheid in het bijzonder aan twee mannen: de missionarissen Clemens en Naum, beide leerlingen van de broers Cyrillus en Methodius. Clemens kwam in 886 op verzoek van de Bulgaarse tsaar Boris I naar Ohrid om geestelijken te onderwijzen in het Oudkerkslavisch in plaats van in het Grieks, dat altijd de taal van de orthodoxe liturgie was geweest. Boris wilde namelijk de Byzantijnse invloed in de regio terugdringen. Er werd daartoe een literaire school opgericht - die je misschien wel de eerste universiteit van Europa kunt noemen. Dit was mogelijk geworden doordat Cyrillus en Methodius een alfabet voor het Slavisch hadden ontworpen: het glagolitische (later werd dit alfabet door het cyrillische verdrongen). Clemens ligt in Ohrid begraven. Zijn tombe is nog te zien in de kerk die naar hem is vernoemd.


Naum kwam in 893 naar de regio. Hij zette het werk in de Literaire School van Ohrid voort omdat Clemens aartsbisschop werd, en stichtte zijn eigen klooster aan het meer.

 
De naam Macedonië levert nogal eens verwarring op. Het is oorspronkelijk de naam van een regio (zie kaartje), en niet van een land. De streek werd in de oudheid bewoond door de Macedoniërs, die een aan het Grieks verwante taal spraken. In de zesde eeuw streken Slaven in het noordelijke deel neer, in wat nu het land Macedonië is. Deze Macedonische Slaven zijn dus niet verwant aan de oorspronkelijke Macedoniërs. Het zuidelijke deel van de streek Macedonië bleef Griekssprekend, en wordt dus Grieks Macedonië genoemd. Omdat de Grieken van mening zijn dat zij de meest oorspronkelijke rechten op de naam Macedonië bezitten, hebben zij afgedwongen dat hun buurland officieel de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heet, ook om daarmee te voorkomen dat de republiek aanspraak zou maken op Grieks Macedonië.
 

Une salade macédoine is de Franse uitdrukking voor een gemengde salade. Deze term is zonder twijfel een verwijzing naar de mengelmoes van bevolkingsgroepen van de landstreek waar al eeuwen Macedonische Slaven, Macedonische Grieken, Bulgaren, Serviërs, Albanezen, Turken en zigeuners wonen.